O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. przedsiębiorstwo o ponad 50-letnich tradycjach wykonuje roboty w zakresie szeroko pojętej branży drogowej:

  • kompleksowe wykonanie robót wielobranżowych w Generalnym Wykonawstwie
  • budowa, modernizacja, remonty kapitalne, bieżące, cząstkowe dróg, ulic i placów postojowych,

które  realizujemy  w  oparciu  o  najnowsze  technologie. Wykonujemy    nawierzchnie  bitumiczne    modyfikowane, odporne na odkształcenia (w tym asfalty lane modyfikowane, betony asfaltowe oraz nawierzchnie SMA). Przedsiębiorstwo  posiada  własny  potencjał  produkcyjno-wykonawczy  (wytwórnia  mas  bitumicznych  i  betonów wraz ze specjalistycznym sprzętem drogowym). Posiadanie własnego potencjału produkcyjnego umożliwia nam  elastyczne  dostosowanie  się  do  wymagań  naszych Klientów.


Przedsiębiorstwo przy ul. Obrońców Modlina 12 w Krakowie prowdzi na indywidualne zamówienie sprzedaż betonu asfaltowego, asfalt lany modyfikowany, asfalt twardy, emulsję drogową oraz asfalt na zimno typu TARKAN, stosowany do naprawy niewielkich ubytków nawierzchni drogowych zarówno w porze letniej jak i zimowej.


Przedsiębiorstwo posiada decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i zbierania odpadów gruzu betonowego i asfaltowego z rozbiórek dróg i ulic.


Od 17-06-2008 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji swiadczacych o naszej wiarygodnosci.


Zarząd

Ogłoszenia o przetargach

Zapytanie ofertowe nr 01/2016 zostało odwołane.Kontakt

MPRI Sp. z o.o.
ul. Obrońców Modlina 12
30-733 Kraków
email: office@mpri.krakow.pl

Prezes Zarządu:
tel/fax 12-411-69-86
V-ce Prezes Zarządu
12-411-21-01
Główny Księgowy
12-412-88-88
Marketing, oferty i umowy
12-411-36-29
Kadry
12-411-21-01
Administracja
12-411-21-01
Kierownictwa budów
501 356 825
501 862 964
Wytwórnia mas bitumicznych
12-653-27-59